Novinky & Udalosti
December 2021 | Pozastavená účinnosť nového ustanovenia Zákonníka práce

Dňa 15. decembra 2021 Ústavný súd SR rozhodol o pozastavení účinnosti ustanovenia Zákonníka práce, ktoré by od 1. januára 2022 umožňovalo zamestnávateľovi ukončiť pracovný pomer výpoveďou so zamestnancom po dovŕšení 65 rokov a veku určeného na nárok na starobný dôchodok....

November 2021 │Novela zákona o ochrane osobných údajov

Dňa 01.11.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Novela vylúčila pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb, ku spracovaniu ktorých dochádza na vedecký účel, na štatistický účel, na...

Október 2021 │Plánované zmeny vo verejnom obstarávaní

Dlho očakávaný návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní prináša niekoľko podstatných zmien. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2022. Novela je momentálne v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. K plánovaným zmenám, ktoré by novela mala...

September 2021 │ Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva

25. augusta 2021 zverejnil Národný inšpektorát práce na svojej oficiálnej stránke príspevok s názvom „Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva“. Z tohto príspevku vyberáme nasledujúce citáty: Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o...

August 2021 │ Začiatok fungovania Najvyššieho správneho súdu

Od 1. augusta 2021 pôsobí na Slovensku Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Najvyšší správny súd začal fungovať so 16 sudcami. Prvým predsedom súdu sa stal košický krajský sudca Pavol Naď. Súd sídli v Bratislave, jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky....