Novinky & Udalosti
Máj 2024 | Zvýšenie základnej náhrady za používanie vlastných motorových vozidiel zamestnancami pri pracovných cestách

Dňa 1. mája 2024 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z.z., ktorým ministerstvo mierne upravilo sumu základnej náhrady za každý 1 km jazdy pri používaní vlastných motorových vozidiel zamestnancami pri pracovných cestách. Pri...

Apríl 2024 | Zvýšenie súdnych poplatkov

Dňa 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť novela zákona o súdnych poplatkoch (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). V dôsledku prijatia novely – zákona č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v...

Marec 2024 | Uvoľnenie podmienok pre získanie Modrej karty EÚ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o pobyte cudzincov, na základe ktorej by malo dôjsť, okrem iného, k uvoľneniu podmienok pre získanie tzv. modrej karty príslušníkmi tretích krajín. Návrh novely zjednodušuje niektoré podmienky prijatia...

Február 2024 | Reforma colnej politiky Európskej únie

V roku 2023 Európska komisia zverejnila návrh reformy colnej politiky Európskej únie, ktorá má byť najväčšou a najambicióznejšou zmenou v colnom práve EÚ od vytvorenia colnej únie EÚ v roku 1968. Zámerom reformy je čeliť súčasným výzvam, okrem iného obrovskému nárastu...

Január 2024 | Dorovnávacia daň

Dňa 8. decembra 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky nový zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín (ďalej len „Zákon o dorovnávacej dani“). Zákon o dorovnávacej dani je transpozíciou smernice Rady (EÚ)...