Novinky & Udalosti
Október 2022 | Novela Zákonníka práce

Dňa 4. októbra 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa implementovala európska legislatíva v oblasti zabezpečenia transparentných a predvídateľných pracovných podmienok pre zamestnancov a rovnováhy medzi ich pracovným a súkromným životom ako rodičov resp. osôb s opatrovateľskými...

September 2022 | Novela zákona o energetike

Dňa 27. septembra 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o energetike, ktorá reaguje na aktuálnu vážnu krízu na trhoch s elektrinou. Ceny elektriny na trhu v období od začiatku leta 2022 skokovo narastajú v reakcii na významný rast trhovej ceny zemného plynu,...

August 2022 | Zákon o mediálnych službách

Dňa 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť zákon o mediálnych službách, ktorý obsahuje komplexnú právnu úpravu v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb. Najvýraznejšou zmenou, ktorú prináša nová právna úprava, je zahrnutie platforiem na zdieľanie videí do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Z tohto dôvodu nová...

Júl 2022 | Zmeny pri prevode väčšinového obchodného podielu

Novelou Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť 17. júla 2022, došlo k dvom zásadným zmenám v súvislosti s prevodom väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným: Zmena účinkov – vo všeobecnosti, prevod väčšinového obchodného podielu bude účinný voči spoločnosti už...

Jún 2022 | Opätovné zvýšenie sumy stravného a cestovných náhrad

S účinnosťou od 1. mája 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zvyšovalo sumy stravného a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Sumy stravného a cestovných náhrad sa budú opäť zvyšovať. Ministerstvo práce zverejnilo predbežnú ...