Novinky & Udalosti
Jún 2022 | Opätovné zvýšenie sumy stravného a cestovných náhrad

S účinnosťou od 1. mája 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zvyšovalo sumy stravného a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Sumy stravného a cestovných náhrad sa budú opäť zvyšovať. Ministerstvo práce zverejnilo predbežnú ...

Máj 2022 | Nová stavebná legislatíva

Národná rada SR dňa 27.04.2022 schválila nové predpisy v oblasti územného plánovania a výstavby, a to zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Tieto nové zákony nahradia súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)....

Apríl 2022 | Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku

Dňa 17. júla 2022 nadobudne účinnosť zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, ktorý implementuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o reštrukturalizácii a insolvencii. Účelom zákona je zaviesť právnu úpravu riešenia situácie podnikateľa,...

Marec 2022 | Novela Zákonníka práce

Národná rada SR dňa 15.03.2022 schválila novelu Zákonníka práce a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorou sa upravili podmienky skončenia pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím výpoveďou zo strany zamestnávateľa. S výnimkou určitých prípadov, zamestnávateľ potrebuje na výpoveď...

Február 2022 | Prijatie zákona „Lex Ukrajina“

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine reaguje na aktuálny nepriaznivý vývoj na Ukrajine po ruskej vojenskej invázii. Tento nepriaznivý vývoj vyústil do masovej migrácie cudzincov na naše územie, v dôsledku čoho bolo potrebné realizovať opatrenia hospodárskej...