Novinky & Udalosti
September 2023 | Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby

Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, na základe ktorej dochádza k zrušeniu pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti (“Controlled Foreign Companies” / CFC), ktoré platia pre fyzické osoby. S účinnosťou od 1. augusta 2023...

August 2023 | Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Dňa 18. júla 2023 prezidentka Slovenskej republiky podpísala zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev (ďalej len „zákon o premenách“). Zákon o premenách predstavuje ucelenú právnu úpravu splynutí, zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy a tiež ich cezhraničných alternatív, ktorá nahrádza aktuálne...

Júl 2023 | Zakotvenie práva na hotovosť v ústave

Dňa 15. júna 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu ústavy, ktorá zakotvuje právo na vykonávanie platieb za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti. Cieľom novely je do budúcnosti zabezpečiť, že platby v hotovosti zostali jednou z dostupných alternatív platobného styku. Zároveň...

Jún 2023 | Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Dňa 25. apríla 2023 Rada Európskej únie schválila legislatívny balík týkajúci sa iniciatívy “Fit for 55”. Kľúčovou súčasťou tohto balíka, zabezpečujúceho konkurencieschopnosť európskych producentov je Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (ďalej len...

Máj 2023 | Novela zákona upravujúceho výstavbu diaľnic a ciest

Dňa 2. mája 2023 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorej cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie celého procesu investičnej prípravy pri výstavbe diaľničnej siete v Slovenskej...