Novinky & Udalosti
Marec 2023 | Dotácie pre podnikateľov na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Dňa 21. februára 2023 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Výzva sa vzťahuje na všetky sektory podnikania okrem úverových a finančných inštitúcií. Výzva platí...

Február 2023 | Systém prepojenia registrov

Novela Obchodného zákonníka, ktorá je účinná od 01.02.2023, implementovala európsku legislatívu v oblasti používania digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností do slovenského právneho poriadku. Uvedená novela okrem iného zavádza aj možnosť výmeny informácií medzi Slovenskou republikou a členskými...

Január 2023 | Zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Novela Obchodného zákonníka, ktorá bude účinná od 01.02.2023, okrem iného zavádza aj možnosť založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ak sú splnené tieto zákonné podmienky: i) spoločnosť...

MAREK PARTNERS praje všetkým šťastný a pokojný nový rok!

Keďže sa nezadržateľne blíži koniec roka, radi by sme sa poďakovali našim klientom, obchodným partnerom a priateľom za spoluprácu, priazeň a dôveru, ktorú nám v uplynulom roku prejavovali. Naďalej sa budeme snažiť pomáhať našim klientom dosahovať ich ciele a vždy...

November 2022 | Rozšírenie európskych sankcií voči Rusku o zákaz poskytovať niektoré právne služby

Rada Európskej únie svojim rozhodnutím zo 6. októbra 2022 rozšírila sankcie uvalené proti Ruskej federácii okrem iného aj o zákaz poskytovať priamo alebo nepriamo právne poradenské služby pre: vládu Ruska; alebo  právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku. Právne...