Bankovníctvo
& Financie
Naša prax

Finančné transakcie a súvisiace záležitosti nás konfrontujú s rastúcimi nárokmi. Zložitosť týchto transakcií vyžaduje také štruktúrovanie a právnu dokumentáciu, ktorá spĺňa vysoké očakávania hráčov na trhu. V tejto súvislosti môže byť tiež potrebné zohľadniť rôzne regulačné požiadavky a požiadavky vyplývajúce z práva obchodných spoločností.

Naše rozsiahle skúsenosti nám umožňujú zaoberať sa týmito záležitosťami komplexne tak, aby sme klientom poskytli právne služby vysokej kvality, ktoré splnia ich očakávania.
Naše odborné schopnosti
  • Poskytovanie právneho poradenstva veriteľom a dlžníkom v oblasti projektového a akvizičného financovania, ako aj iných druhov financovania, vrátane prípravy úverových zmlúv, dokumentov týkajúcich sa zabezpečenia záväzkov a súvisiacich listín a zastupovanie pri rokovaniach o týchto dokumentoch.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v záležitostiach týkajúcich sa finančného nájmu aktív.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v regulačných záležitostiach týkajúcich sa činnosti bánk alebo iných úverových inštitúcií, poisťovní, investičných a penzijných fondov, obchodníkov s cennými papiermi a iných poskytovateľov finančných alebo investičných služieb.
  • Poskytovanie stanovísk k právnej úprave platnej v Slovenskej republike v otázkach vyplývajúcich z Pravidiel 17f-5 a 17f-7 Komisie Spojených štátov amerických pre obchodovanie s cennými papiermi.
  • Poskytovanie právnej podpory pri implementácii sekuritizačných štruktúr.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom právnych aspektov derivátových nástrojov.