Ľudia & Schopnosti
Branislav Dufala Of Counsel

Branislav je advokát spolupracujúci s kanceláriou ako of counsel. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Slovenská republika), ktorú absolvoval v roku 1991. Pred tým, ako začal vykonávať právnu prax ako advokát, pracoval takmer 10 rokov ako prokurátor na Okresnej prokuratúre Bratislava III.

Branislav sa zameriava predovšetkým na trestné a občianske právo a súdne spory. Ako konkurzný správca realizoval speňažovanie konkurznej podstaty v niekoľkých konkurzných konaniach. Právne poradenstvo poskytoval tiež v rôznych záležitostiach v oblasti práva obchodných spoločností.

Branislav ovláda plynule slovenský a český jazyk a má základné znalosti nemeckého a ruského jazyka. V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou je zapísaný od roku 2000.