Private Equity
& Rizikový kapitál
Private Equity & Rizikový kapitál
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnej stredoeurópskej private equity skupine v súvislosti so zamýšľaným predajom najväčšej stávkovej kancelárie v strednej Európe.
  • Poskytnutie právneho poradenstva poprednej private equity spoločnosti pôsobiacej v strednej Európe v súvislosti s tendrom na predaj litovského výrobcu generických liekov, ktorý má jednu zo svojich prevádzok aj na Slovensku.
  • Právne zastupovanie amerických a belgických private equity investorov v súvislosti s management buyout-om slovenského výrobcu polyetylénových obalov.
  • Právne zastupovanie fondu rizikového kapitálu financovaného Svetovou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a významnou americkou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti rizikového kapitálu v súvislosti s transakciou zahŕňajúcou rizikový kapitál v Slovenskej republike.
  • Vykonanie právneho auditu pre americkú skupinu pôsobiacu v oblasti rizikového kapitálu v súvislosti s plánovanou kúpou podielu vo významnom slovenskom sklárskom výrobcovi.