Ľudia & Schopnosti
František Kovalčík associate

František zastáva v kancelárii pozíciu associate. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Slovenská republika) absolvoval v roku 2012.

K tímu kancelárie sa pripojil v roku 2013, po jednoročnej praxi v miestnej advokátskej kancelárii. František sa zameriava hlavne na právo ochrany osobných údajov, obchodné právo, právo obchodných spoločností a pracovné právo. Spolupodieľal sa na množstve projektov zahŕňajúcich zmeny v štruktúrach spoločností, ako aj zakladanie a likvidáciu spoločností. Právne poradenstvo poskytoval tiež v mnohých finančnoprávnych a pracovnoprávnych záležitostiach.

František hovorí plynule po slovensky a anglicky a má základné znalosti nemeckého jazyka.