Nehnuteľnosti
& Výstavba
Naša prax

Naša kancelária poskytovala právne poradenstvo v rámci mnohých projektov v oblasti nehnuteľností a výstavby, pričom sme zastupovali široké spektrum účastníkov trhu, vrátane predávajúcich, kupujúcich, developerov, prenajímateľov a nájomcov.

Vďaka tomu sme získali množstvo skúseností v štruktúrovaní komplexných transakcií týkajúcich sa nehnuteľností, vrátane ich financovania.
Naše odborné schopnosti
  • Príprava zmlúv o kúpe a predaji nehnuteľností a zastupovanie pri rokovaniach o takýchto zmluvách.
  • Zastupovanie prenajímateľov a nájomcov pri rokovaniach o nájomných zmluvách týkajúcich sa všetkých typov nehnuteľností, vrátane maloobchodných, kancelárskych a výrobných priestorov.
  • Vykonávanie právnych auditov zameraných na kontrolu vlastníctva nehnuteľností.
  • Poskytovanie právneho poradenstva vo všetkých fázach projektov výstavby budov a infraštruktúry, vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie a zastupovania pri rokovaniach o jej podmienkach.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom právnych aspektov územného plánovania, stavebného konania a kolaudácie stavieb.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom dodržiavania predpisov upravujúcich ochranu životného prostredia.
  • Poskytovanie právneho poradenstva ohľadom hypotekárnych úverov a ďalších spôsobov financovania transakcií s nehnuteľnosťami.