Obchodné spoločnosti
& Obchodné právo
Obchodné spoločnosti & Obchodné právo
  • Poskytnutie právneho poradenstva dánskej farmaceutickej spoločnosti ohľadom korporátnej reštrukturalizácie jej slovenskej prevádzky.
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnému americkému poskytovateľovi softwaru a služieb ohľadom korporátnej reštrukturalizácie jeho slovenských prevádzok.
  • Poskytnutie právneho poradenstva poprednému americkému výrobcovi cukroviniek ohľadom korporátnej reštrukturalizácie jeho slovenských prevádzok.
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnej holandskej mliekarenskej spoločnosti ohľadom zlúčenia mliekarenských spoločností, ktoré nadobudla v Slovenskej republike.
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnému švédskemu výrobcovi stavebných komponentov ohľadom poakvizičnej korporátnej reštrukturalizácie jeho existujúcich a novozískaných slovenských prevádzok.
  • Právne zastupovanie významnej západoeurópskej farmaceutickej spoločnosti v súvislosti s reštrukturalizáciou jej majetkovej účasti na jednom z najväčších slovenských výrobcov liekov.
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnému americkému priemyselnému výrobcovi ohľadom korporátnej reštrukturalizácie (zahŕňajúcej kapitalizáciu pohľadávok) jednej z jeho slovenských dcérskych spoločností.
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnému západoeurópskemu prevádzkovateľovi hotelovej siete v súvislosti so štruktúrovaním zmluvy o prevádzkovaní hotela v Bratislave.
  • Poskytnutie právneho poradenstva poprednej svetovej spoločnosti pôsobiacej v oblasti distribúcie mobilných zariadení a poskytovania logistických služieb prispôsobených potrebám zákazníka ohľadom dlhodobej zmluvy o outsourcovaní logistických funkcií s jedným zo slovenských mobilných operátorov.
  • Poskytnutie právneho poradenstva jednému z hlavných amerických výrobcov osobných počítačov, prenosných digitálnych prehrávačov hudby a mobilných komunikačných zariadení ohľadom rôznych právnych aspektov spustenia jeho on-line obchodu s aplikáciami v Slovenskej republike z hľadiska slovenských právnych predpisov.