Fúzie
& Akvizície
Fúzie & Akvizície
 • Vykonanie právneho auditu, príprava transakčnej dokumentácie a právne zastupovanie významného švédskeho výrobcu stavebných komponentov v súvislosti s kúpou významného slovenského výrobcu oceľových strešných a profilových krytín s dcérskymi spoločnosťami v Rumunsku, Českej republike a Maďarsku.
 • Právne zastupovanie akcionárov slovenskej skupiny pôsobiacej v oblasti správy nehnuteľností a distribúcie tepelnej energie v súvislosti s predajom ich akcií jednej z popredných svetových spoločností podnikajúcej v sieťových odvetviach.
 • Vykonanie právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre významnú francúzsku spoločnosť v súvislosti s výberovým konaním na výber strategického investora pre spoločnosť prevádzkujúcu sieť verejných vodovodov a verejných kanalizácií v stredoslovenskom regióne.
 • Vykonanie právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre významného nemeckého výrobcu súčiastok do motorov v súvislosti s kúpou slovenskej prevádzky na výrobu motorových súčiastok od významnej americkej spoločnosti pôsobiacej v oblasti automobilového priemyslu.
 • Vykonanie právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre jednu z najväčších stredoeurópskych petrolejárskych a plynárenských spoločností v súvislosti s tendrom na predaj stredoeurópskych prevádzok predaja pohonných hmôt pre motorové vozidlá, distribúcie mazív a predaja leteckých pohonných hmôt významnej americkej petrolejárskej spoločnosti.
 • Vykonanie predpredajného právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre slovenskú vládu v súvislosti s plánovanou privatizáciou šiestich teplárenských spoločností.
 • Vykonanie právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre španielsky priemyselný koncern v súvislosti s kúpou skupiny spoločností pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva v strednej Európe, vrátane Slovenskej republiky.
 • Vykonanie právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre indického investora v súvislosti s tendrom na predaj talianskeho výrobcu motorov, ktorý má jednu zo svojich prevádzok aj v Slovenskej republike.
 • Právne zastupovanie veľkého holandského výrobcu mliečnych výrobkov v súvislosti s predajom jeho prevádzok v Slovenskej republike.
 • Vykonanie predpredajného právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre holandsko-švédskeho výrobcu komponentov pre priemyselnú výrobu v súvislosti s predajom jeho divízie na výrobu automobilových súčiastok, ktorá má jednu zo svojich prevádzok aj v Slovenskej republike.
 • Vykonanie právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre veľkého poľského prevádzkovateľa sietí lekární v súvislosti so zamýšľanou kúpou jednej z najväčších slovenských sietí lekární.
 • Vykonanie právneho auditu pre významnú belgickú poisťovňu a jej právne zastupovanie v súvislosti s kúpou jednej zo slovenských poisťovní.
 • Vykonanie právneho auditu pre holandskú mliekarenskú spoločnosť a jej právne zastupovanie v súvislosti s kúpou dvoch významných producentov mliečnych výrobkov v Slovenskej republike.
 • Vykonanie slovenskej časti právneho auditu pre významnú belgickú banku v súvislosti s privatizáciou jednej z najväčších bánk v bývalom Československu.
 • Vykonanie právneho auditu pre veľkého francúzskeho výrobcu syrov a jeho právne zastupovanie v súvislosti s kúpou jedného z najväčších producentov syra v Slovenskej republike.
 • Právne zastupovanie akcionárov slovenskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti informačných technológií v súvislosti s predajom ich majetkových účastí rakúskej IT spoločnosti.
 • Právne zastupovanie majiteľov slovenského poskytovateľa systémových riešení v súvislosti s predajom ich majetkových účastí významnej francúzskej IT spoločnosti.
 • Právne zastupovanie slovenského výrobcu potravín a nápojov v súvislosti s predajom časti jeho divízie na výrobu pochutín nemeckej potravinárskej spoločnosti.
 • Právne zastupovanie významnej francúzskej spoločnosti v súvislosti s plánovanou kúpou slovenského výrobcu cementu.
 • Právne zastupovanie významnej gréckej spoločnosti v súvislosti s plánovanou kúpou slovenského výrobcu potravín.
 • Právne zastupovanie významnej dánskej spoločnosti v súvislosti s plánovanou kúpou slovenského výrobcu izolačných materiálov.
 • Právne zastupovanie množstva klientov pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v súvislosti s oznámeniami koncentrácií.