Bankovníctvo
& Financie
Bankovníctvo & Financie
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnej francúzskej banke v súvislosti s poskytnutím financovania v objeme 170 mil. USD veľkej slovenskej výrobnej spoločnosti.
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnej americkej banke v súvislosti s poskytnutím financovania v objeme 12 mil. EUR na výstavbu výrobného závodu belgickej spoločnosti v Slovenskej republike.
  • Poskytnutie právneho poradenstva fínskej banke v súvislosti s poskytnutím dvoch úverov významnému papierenskému podniku v Slovenskej republike.
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnej americkej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle v súvislosti s financovaním v objeme 50 mil. USD zabezpečeným rozličnými aktívami, vrátane obchodného podielu na slovenskej dcérskej spoločnosti a pohľadávok z bankových účtov tejto dcérskej spoločnosti.
  • Poskytnutie právneho poradenstva významnej americkej spoločnosti pôsobiacej v oblasti automobilového priemyslu v súvislosti s financovaním v objeme 21 mil. USD zabezpečeným rozličnými aktívami, vrátane pohľadávok a určitého hnuteľného majetku jej slovenskej dcérskej spoločnosti.