Nehnuteľnosti
& Výstavba
Nehnuteľnosti & Výstavba
 • Poskytnutie právneho poradenstva britskému developerovi v súvislosti s výstavbou nákupného centra v Nitre v hodnote 40 mil. EUR, vrátane prípravy zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov, zmlúv o zriadení vecných bremien a predkupného práva, prenájme obchodných priestorov a iných súvisiacich dokumentov a zastupovanie pri rokovaniach o podmienkach uvedenej dokumentácie.
 • Vykonanie právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre skupinu švajčiarskych investorov v súvislosti s plánovanou kúpou pozemkov určených na výstavbu v celkovej výmere 750.000 m2 v Bratislave.
 • Vykonanie právneho auditu a poskytnutie právneho poradenstva pre dánskeho developera v súvislosti s plánovanou kúpou rozličných pozemkov v Slovenskej republike na účely výstavby retailových parkov.
 • Poskytnutie právneho poradenstva rakúskemu developerovi v súvislosti s kúpou stavebného pozemku v Bratislave na účely výstavby kancelárskej budovy.
 • Poskytnutie právneho poradenstva nemeckému developerovi v súvislosti s viacerými nájmami kancelárskych priestorov.
 • Poskytnutie právneho poradenstva významnej francúzskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti automobilového priemyslu v súvislosti s výstavbou nového výrobného závodu vo východoslovenskom regióne, vrátane vykonania právneho auditu zameraného na kontrolu vlastníctva pozemkov tvoriacich stavebnú plochu v celkovej výmere 60.000 m2, prípravy zmluvy o kúpe nehnuteľností, viacerých zmlúv o zriadení vecných bremien a dlhodobých nájomných zmlúv týkajúcich sa užívania pozemkov tretích strán na účely zriadenia a prevádzkovania prípojok a zariadení inžinierskych sietí a zmluvy o dielo na výstavbu výrobnej haly a súvisiacich stavieb a zastupovania pri rokovaniach o podmienkach uvedenej dokumentácie.
 • Poskytnutie právneho poradenstva významnej francúzskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti automobilového priemyslu v súvislosti s jej brownfield projektom v Slovenskej republike, vrátane prípravy zmluvy o nájme výrobných priestorov a zastupovania pri rokovaniach o jej podmienkach.
 • Poskytnutie právneho poradenstva americkej spoločnosti v súvislosti s kúpou stavebného pozemku v priemyselnom parku v Slovenskej republike.
 • Poskytnutie právneho poradenstva významnému americkému priemyselnému výrobcovi ohľadom zmluvy o dielo na výstavbu výrobnej haly pre jednu z jeho slovenských dcérskych spoločností.
 • Poskytnutie právneho poradenstva významnému švédskemu výrobcovi stavebných komponentov ohľadom predaja a spätného nájmu výrobných a skladových priestorov používaných jednou z jeho slovenských dcérskych spoločností.
 • Poskytnutie právneho poradenstva francúzskemu predajcovi módneho oblečenia v súvislosti s nájmom obchodných priestorov v rozličných nákupných centrách v Slovenskej republike.