Projekty & Transakcie
Počas existencie našej kancelárie sme nadobudli značné množstvo skúseností z rozličných oblastí právnej praxe. Veríme, že každá nová skúsenosť nás posúva dopredu a učí nás niečo nové. A ako sa môžete sami presvedčiť, naša právna prax odzrkadľuje slogan „Myslieť globálne, pôsobiť lokálne“.
Fúzie
& Akvizície
Obchodné spoločnosti
& Obchodné právo
Bankovníctvo
& Financie
Nehnuteľnosti
& Výstavba
Private Equity
& Rizikový kapitál