Ľudia & Schopnosti
Ľubomír Marek Partner

Ľubomír je zakladateľ kancelárie a jej riadiaci partner. V roku 1991 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Slovenská republika) a v roku 1996 získal na Právnickej fakulte Georgetownskej univerzity vo Washingtone, D.C. (Spojené štáty americké) titul LL.M. (Master of Laws) v rámci postgraduálneho študijného programu zameraného na angloamerický právny systém.

Študoval tiež medzinárodné právo a diplomaciu na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (Česká republika) a zúčastnil sa programu zameraného na právo Európskych hospodárskych spoločenstiev na Právnickej fakulte Groningenskej univerzity v Groningene (Holandsko).

Pred založením kancelárie pôsobil ako koncipient v miestnej advokátskej kancelárii v Bratislave a ako interný právnik na Bratislavskej opčnej burze, v bratislavskej a washingtonskej kancelárii Czech & Slovak American Enterprise Fund (fond rizikového kapitálu financovaný vládou Spojených štátov amerických) a Citibank (Slovakia).

Ľubomír sa zameriava na bankovníctvo a financie, fúzie a akvizície, transakcie v oblasti rizikového kapitálu a private equity a na oblasť cenných papierov.

Podieľal sa na poskytovaní právneho poradenstva úspešnému záujemcovi o privatizáciu jednej z najväčších bánk v bývalom Československu a zastupoval zahraničných aj domácich klientov (či už na strane kupujúceho alebo predávajúceho)
 v množstve súkromných korporátnych transakcií. Ako právny poradca tiež pôsobil v rámci rozličných projektov v oblasti financovania a v regulačných záležitostiach v bankovom sektore.

Plynule ovláda slovenský, anglický a český jazyk a má základné znalosti nemeckého a ruského jazyka. Ľubomír je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou od roku 1997.