Prax & Odbornosť Prax
& Odbornosť
Poskytujeme úplnú škálu právnych služieb, vďaka čomu sme pre našich klientov plnohodnotným partnerom vo všetkých ich právnych záležitostiach.
Fúzie & Akvizície

Reputácia našej kancelárie je z veľkej časti založená na kvalite právnych služieb, ktoré sme poskytli a poskytujeme práve v...

Obchodné spoločnosti & Obchodné právo

Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva tvorí jadro našej praxe. Keďže naši klienti pochádzajú...

Nehnuteľnosti & Výstavba

Naša kancelária poskytovala právne poradenstvo v rámci mnohých projektov v oblasti nehnuteľností a výstavby, pričom sme zastupovali široké spektrum...

Bankovníctvo & Financie

Finančné transakcie a súvisiace záležitosti nás konfrontujú s rastúcimi nárokmi. Zložitosť týchto transakcií vyžaduje také štruktúrovanie a právnu dokumentáciu,...

Hospodárska súťaž & Protimonopolné právo

Vzhľadom na neúprosnosť hospodárskej súťaže je protimonopolné a súťažné právo nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sa podnikanie našich klientov...

Pracovné právo & Odmeňovanie

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v širokej škále záležitostí spadajúcich do oblasti slovenského pracovného práva, pričom vychádzame z početných...

Súdne konania & Arbitráže

Na čoraz globálnejšom trhu spoločnosti nevyhnutne vstupujú do prudko konkurenčného prostredia. V takomto prostredí sú v hre mnohé premenné...

Konkurz & Reštrukturalizácia

V čase finančných problémov môže byť kvalifikované právne poradenstvo tým životne dôležitým faktorom, ktorý pomôže zachrániť podnikanie a postaviť...

Regulačné záležitosti & Dodržiavanie predpisov

Regulačné záležitosti sa v mnohých oblastiach podnikania stávajú čoraz významnejším faktorom, obzvlášť v odvetviach, ktoré sú regulované pre ne...