Firma & Hodnoty
Od nášho založenia v roku 1997 sme úspešne zastupovali množstvo nadnárodných, ako aj domácich klientov v rozmanitých cezhraničných a multinárodných transakciách a projektoch.

Roky skúseností v cezhraničnom poskytovaní právneho poradenstva a tím kvalifikovaných odborníkov s medzinárodným vzdelaním a pracovnými skúsenosťami nám umožňujú poskytovať právne služby v kvalite porovnateľnej v plnom rozsahu s tou, ktorú ponúkajú
 medzinárodné advokátske kancelárie. Našou cennou pridanou hodnotou je však dôkladná znalosť miestneho právneho a podnikateľského prostredia.

Činnosť našej kancelárie je založená na jednoduchom princípe – spájať najvyššie medzinárodné štandardy poskytovania právnych služieb s hlbokou znalosťou miestneho právneho systému a podnikateľskej kultúry a praxe.
Hodnoty

Od samého začiatku bolo naším záväzkom poskytovať klientom služby v špičkovej kvalite a na výnimočnej úrovni – a to sa nezmenilo. Čo sa zmenilo, je to, že s každou ďalšou skúsenosťou sme schopní prinášať kreatívnejšie právne riešenia komplexných a náročných problémov spojených s podnikaním.

Naším prvoradým záujmom je poskytnúť klientom spoľahlivú právnu podporu a tak im pomáhať dosiahnuť ciele ich podnikania. Znamená to, že sme nielen schopní pokrývať rozličné oblasti právnej praxe, ale že sme tiež dosiahli úroveň, kde doslova predvídame potreby našich klientov vznikajúce zároveň s tým, ako ich podnikanie rastie, expanduje a nevyhnutne sa mení a musí sa prispôsobovať novým podmienkam.