Ľudia & Schopnosti
Tibor Šovčík Partner

Tibor zastáva v kancelárii pozíciu partner. V kancelárií pôsobí od roku 2004. Okrem štúdia práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Slovenská republika), ktoré absolvoval v roku 2003, absolvoval tiež štúdium obchodného a daňového práva na Právnickej fakulte Mannheimskej univerzity v Mannheime (Nemecko), v rámci ktorého mu bol udelený titul MBLT (Master of Business Law and Taxation).

V rámci výmenného študijného programu Erasmus navštevoval na Právnickej fakulte Kostnickej univerzity v Kostnici (Nemecko) viaceré kurzy z oblasti komunitárneho a medzinárodného práva. V roku 2008 úspešne zložil slovenské advokátske skúšky a stal sa advokátom.

Vo svojej praxi sa Tibor zameriava hlavne na poskytovanie právneho poradenstva ohľadom regulačných záležitostí v rôznych sektoroch, vrátane bankovníctva, telekomunikácií, farmácie a obchodovania s vojenským materiálom. Má tiež množstvo skúseností s poskytovaním právneho poradenstva v otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a uchovávania dokumentov a záznamov.

Ďalšie oblasti jeho praxe zahŕňajú fúzie a akvizície a obchodné zmluvy. Poskytoval tiež právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a rozličných daňových záležitostiach.

Tibor ovláda plynule slovenský, anglický, nemecký a český jazyk.