Novinky & Udalosti
31. decembra 2021 | Novinky December 2021 | Pozastavená účinnosť nového ustanovenia Zákonníka práce

Dňa 15. decembra 2021 Ústavný súd SR rozhodol o pozastavení účinnosti ustanovenia Zákonníka práce, ktoré by od 1. januára 2022 umožňovalo zamestnávateľovi ukončiť pracovný pomer výpoveďou so zamestnancom po dovŕšení 65 rokov a veku určeného na nárok na starobný dôchodok.

Dôvodom pre pozastavenie účinnosti tohto ustanovenia sú pravdepodobne obavy z jeho aplikácie odo dňa jeho plánovanej účinnosti, v dôsledku čoho by mohli byť porušované práva zamestnancov.

Ústavný súd bude ešte rozhodovať o tom, či dané ustanovenie je alebo nie je v súlade s ústavou.