Novinky & Udalosti
15. mája 2023 | Novinky Máj 2023 | Novela zákona upravujúceho výstavbu diaľnic a ciest

Dňa 2. mája 2023 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorej cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie celého procesu investičnej prípravy pri výstavbe diaľničnej siete v Slovenskej republike.  

Dôvodom pre zmeny v legislatíve je podľa dôvodovej správy skutočnosť, že investičná príprava diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v podmienkach Slovenskej republiky nebola z časového hľadiska dostatočne efektívna najmä vzhľadom na náročnú administratívnu záťaž pre investorov stavieb diaľnic v kontexte jednotlivých fáz získavania nevyhnutných povolení a vyjadrení.

Podľa dôvodovej správy je preto prijatie uvedenej novely predpokladom pre naplnenie strategických cieľov v oblasti cestnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky, najmä v kontexte plynulého a efektívneho rozvoja diaľničnej siete, a to nielen národného významu, ale aj významu medzinárodného (najmä prepojenie rýchlostnej cesty R4 a rýchlostnej cesty S19 v Poľskej republike do konca roku 2028).