Novinky & Udalosti
01. februára 2023 | News Február 2023 | Systém prepojenia registrov

Novela Obchodného zákonníka, ktorá je účinná od 01.02.2023, implementovala európsku legislatívu v oblasti používania digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností do slovenského právneho poriadku.

Uvedená novela okrem iného zavádza aj možnosť výmeny informácií medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie a/alebo zmluvnými štátmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore o podnikoch a organizačných zložkách podnikov zahraničných a slovenských právnických osôb prostredníctvom tzv. systému prepojenia registrov (t.j. centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností).

Takáto výmena informácií sa má realizovať bezodkladne po každej zmene informácií, bez návrhu a bezplatne.