Novinky & Udalosti
16. januára 2023 | Novinky Január 2023 | Zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Novela Obchodného zákonníka, ktorá bude účinná od 01.02.2023, okrem iného zavádza aj možnosť založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ak sú splnené tieto zákonné podmienky:

i) spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov

ii) spoločnosť je založená za účelom podnikania,

iii) predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,

iv) predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,

v) obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“,

vi) vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,

vii) správcom vkladu je konateľ, a

viii) spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Podmienky pre zápis takto založenej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sú rovnaké ako v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným založenej riadnym spôsobom.