Novinky & Udalosti
03. apríla 2023 | Novinky Apríl 2023 | Cookies

Nový zákon o elektronických komunikáciách (č. 452/2021 Z.z.), ktorý vstúpil do platnosti minulý rok dňa 01. februára 2022, rieši aj problematiku ukladania a získavania prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, tzv. cookies.

Zákon na tento účel vo všeobecnosti požaduje preukázateľný súhlas užívateľa, s výnimkou tzv. technických resp. funkčných cookies, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

Dávame do pozornosti, že Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov vypracoval stanovisko k získavaniu súhlasu s používaním cookies, ktoré by malo napomôcť prevádzkovateľom webových stránok správne nastaviť svoje webové stránky tak, aby získavanie súhlasu od užívateľov s používaním cookies bolo správne a zákonné.