Novinky & Udalosti
30. septembra 2022 | Novinky September 2022 | Novela zákona o energetike

Dňa 27. septembra 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o energetike, ktorá reaguje na aktuálnu vážnu krízu na trhoch s elektrinou.

Ceny elektriny na trhu v období od začiatku leta 2022 skokovo narastajú v reakcii na významný rast trhovej ceny zemného plynu, na ktorú je cena elektrina naviazaná. Veľkoobchodné ceny elektriny a plynu priamo ovplyvňujú tvorbu maloobchodných cien elektriny, ktoré majú dopad na zabezpečovanie základných životných potrieb obyvateľov. 

Cieľom návrhu zákona sú legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky mohlo prijať opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny a plynu pre domácnosti v Slovenskej republike, z dôvodu zabránenia negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov elektriny, a to odberateľov v domácnostiach.

V prípade zraniteľných odberateľov by zohľadnenie súčasnej úrovne trhovej ceny elektriny a plynu v regulovaných cenách znamenalo ich extrémne zvýšenie oproti súčasnosti, pričom u veľkého počtu domácností môže dôjsť k prepadu do tzv. energetickej chudoby. Existuje značné riziko, že sa významne zvýši podiel domácností, ktoré nebudú schopné uhradiť svoje záväzky či už v rámci zálohových platieb alebo vyúčtovania energií.