Novinky & Udalosti
03. júna 2022 | Novinky Jún 2022 | Opätovné zvýšenie sumy stravného a cestovných náhrad

S účinnosťou od 1. mája 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zvyšovalo sumy stravného a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Sumy stravného a cestovných náhrad sa budú opäť zvyšovať. Ministerstvo práce zverejnilo predbežnú  informáciu o návrhu opatrenia o sumách stravného a o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Práve prebieha pripomienkovanie oboch návrhov.

Sumy stravného platné od 01. mája 2022:

a) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Nové navrhované sumy stravného:

a) 6,40 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 9,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sumy cestovných náhrad za každý 1 km jazdy platné od 01. mája 2022:

a) 0,059 eura pre jednostopové vozidlá a trojkolky,

b) 0,213 eura pre osobné cestné motorové vozidlá.

Nové navrhované sumy cestovných náhrad za každý 1 km jazdy:

a) 0,063 eura pre jednostopové vozidlá a trojkolky,

b) 0,227 eura pre osobné cestné motorové vozidlá.