Novinky & Udalosti
Apríl 2019 | Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2019

Dňa 7. decembra 2018 schválila Národná rada SR zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa v Zákonníku práce s účinnosťou od 1. januára 2019 doplnilo nové ustanovenie § 13 ods. 5.

Marec 2019 | Nová právna úprava v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowing-u)

Novou právnou úpravou v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti je zákon č. 4/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2019.

Február 2019 | Novela Autorského zákona účinná od 1. januára 2019

Najnovšia novela Autorského zákona upravuje niekoľko aplikačných problémov z praxe týkajúcich sa vzťahov medzi organizáciami kolektívnej správy práv a používateľmi a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia. Novela primárne dopĺňa kritéria pre výpočet odmien podľa sadzobníka odmien organizácií kolektívnej správy. Okrem toho, do tvorby sadzobníkov...

Január 2019 │ Prehľad niektorých legislatívnych zmien od 1. januára 2019

Prinášame prehľad niektorých vybraných zmien slovenských právnych predpisov, ku ktorým dochádza s účinnosťou od 1. januára 2019. Daň z pridanej hodnoty Od 1. januára 2019 sa budú zníženou 10%-nou sadzbou dane zdaňovať aj ubytovacie služby. Takisto dochádza k zmenám v nasledujúcich oblastiach:

December 2018 │ Zamestnávanie cudzincov bude jednoduchšie

Dňa 7. decembra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorou sa majú zjednodušiť pravidlá zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky.

Poslanci  schválili novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny skrátené...