Novinky & Udalosti
Júl 2020 | Lex Korona

Dňa 09.07.2020 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona prezývaný „lex korona“, obsahujúci balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov v SR. Došlo k zrušeniu alebo obmedzeniu viacerých povinností podnikateľov. Medzi opatreniami je napr.: zvýšenie kritérií (hodnota majetku,...

Jún 2020 │ Plánovaná reorganizácia súdnictva

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo predbežné informácie týkajúce sa prípravy návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky. Cieľom je realizácia tzv. novej súdnej mapy. Podľa ministerstva existujúca právna úprava sídiel a obvodov súdov Slovenskej republiky nezodpovedá súčasným spoločensko-ekonomickým potrebám a efektivite súdov. Cieľom...

Máj 2020 | Nový vývoj v náhrade nájomného v mimoriadnej situácii

V treťom májovom týždni 2020 predseda vlády a minister hospodárstva oznámili, že vláda dosiahla konečnú dohodu o náhrade nájomného. Navrhovaná schéma by sa vo všeobecnosti mala zakladať na zásade, že slovenská vláda zaplatí prenajímateľovi rovnaký podiel (%) z nájomného, ​​o...

Apríl 2020 │ Zmeny v Zákonníku práce

V súvislosti so šírením epidémie koronavírusu prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa Zákonník práce. Novela je účinná dňom jej vyhlásenia. Podľa novely, v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov...

Marec 2020 | Koronavírus: Zamestnávatelia a zamestnanci

V súvislosti s pandémiou koronavírusu (COVID-19) prijímajú príslušné orgány Slovenskej republiky viaceré opatrenia za účelom predchádzania, resp. spomalenia šírenia nákazy. Tieto opatrenia sa výrazne dotýkajú chodu celého štátu, fungovania zamestnávateľov v SR nevynímajúc. Pripravili sme stručný prehľad možností zamestnávateľov, ako v danej situácii postupovať...