Novinky & Udalosti
Júl 2019 | Novela zákona o registri partnerov verejného sektora

Od 1. septembra 2019 nadobudne účinnosť novela zákona o registri partnerov verejného sektora. Novela je výsledkom vyše dvojročnej aplikácie zákona a zohľadňujú sa v nej poznatky aplikačnej praxe, či už zo strany verejného sektora, partnerov verejného sektora alebo oprávnených osôb. Novela...

Jún 2019 | Zvýšenie základnej náhrady za používanie vlastných motorových vozidiel zamestnancami pri pracovných cestách

Dňa 1. júna 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z.z., ktorým ministerstvo po vyše 10 rokoch mierne upravilo sumu základnej náhrady za každý 1 km jazdy pri používaní vlastných motorových vozidiel zamestnancami...

Máj 2019 | Novela zákona o verejnom obstarávaní

Od 1. januára 2019 je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa odstraňujú niektoré administratívne problémy predošlej právnej úpravy. Prvou zmenou je zavedenie novej kategórie zákazky, na ktorú sa tento zákon nevzťahuje. Ide o zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je...

Apríl 2019 | Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2019

Dňa 7. decembra 2018 schválila Národná rada SR zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa v Zákonníku práce s účinnosťou od 1. januára 2019 doplnilo nové ustanovenie § 13 ods. 5. Podľa nového ustanovenia zamestnávateľ nesmie uložiť zamestnancovi povinnosť zachovávať...

Marec 2019 | Nová právna úprava v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowing-u)

Novou právnou úpravou v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti je zákon č. 4/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2019. Zákon okrem iného upravuje (a) podmienky poskytovania...