Novinky & Udalosti
Február 2020 | Súdny dvor EÚ sa zaoberal územnou pôsobnosťou „práva byť zabudnutý“

Súdny dvor EÚ nedávno vydal rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že právo EÚ nevyžaduje, aby spoločnosť Google uplatňovala právo byť zabudnutý celosvetovo – Súdny dvor uviedol, že toto právo sa uplatňuje iba v súvislosti s internetovým vyhľadávaním vykonávaným v EÚ....

Január 2020 | Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Národná rada Slovenskej republiky schválením novely zákona o dani z pridanej hodnoty transponovala do slovenskej legislatívy smernicu Rady (EÚ) 2018/1910, ktorou sa mení smernica 2006/11/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi Európskej...

Poďakovanie

Blíži sa koniec roka a my by sme sa radi poďakovali všetkým našim klientom a obchodným partnerom za spoluprácu a dôveru, ktorú ste nám prejavili v celom roku 2019. I naďalej bude našou snahou poskytovať právne služby na vysokej úrovni...

December 2019 | Novela zákona o účtovníctve

Národná rada Slovenskej Republiky schválila novelu zákona o účtovníctve, ktorá sa dotkne najmä veľkých obchodných spoločností s povinnosťou overovania účtovnej závierky audítorom. Od 1. januára 2020 sa rozširuje povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom okrem spoločností  s...

November 2019 | Aktuálna novela Obchodného zákonníka

Dňa 22. októbra 2019 Národná rada SR prijala novelu Obchodného zákonníka, ktorá prináša viaceré veľké zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. októbra 2020. Nižšie sú zhrnuté najdôležitejšie zmeny Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov: Povinnosť zložiť preddavok za likvidáciu spoločnosti Proces likvidácie obchodných...