Novinky & Udalosti
September 2020 | Zmeny zákonov súvisiace s monitorovaním osôb prichádzajúcich z rizikových krajín

V súvislosti s pandémiou koronavírusu dňa 02.09.2020 Národná rada SR prelomila veto prezidentky a opätovne schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení...

September 2020 | Organizačné zložky a podniky zahraničných osôb budú povinné potvrdiť svoje údaje zapísané v obchodnom registri

Dňa 1. októbra 2020 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je, okrem iného, vyčistiť obchodný register od zapísaných osôb, ktoré sú dlhodobo neaktívne. V tejto súvislosti novela zavádza povinnosť fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene organizačnej zložky slovenskej právnickej...

August 2020 | V obchodnom registri už nesmie byť zapísané obmedzenie štatutárneho orgánu konať

Dňa 1. októbra 2020 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorou bude zakázané zapisovať do obchodného registra obmedzenie štatutárneho orgánu konať v mene osoby zapísanej v obchodnom registri. Dôvodom zákazu je, že aj keď podľa Obchodného zákonníka obmedzenie štatutárneho orgánu právnickej osoby konať...

Júl 2020 | Lex Korona

Dňa 09.07.2020 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona prezývaný „lex korona“, obsahujúci balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov v SR. Došlo k zrušeniu alebo obmedzeniu viacerých povinností podnikateľov. Medzi opatreniami je napr.: zvýšenie kritérií (hodnota majetku,...

Jún 2020 │ Plánovaná reorganizácia súdnictva

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo predbežné informácie týkajúce sa prípravy návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky. Cieľom je realizácia tzv. novej súdnej mapy. Podľa ministerstva existujúca právna úprava sídiel a obvodov súdov Slovenskej republiky nezodpovedá súčasným spoločensko-ekonomickým potrebám a efektivite súdov. Cieľom...