Novinky & Udalosti
17. júna 2020 | News Jún 2020 │ Plánovaná reorganizácia súdnictva

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo predbežné informácie týkajúce sa prípravy návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky. Cieľom je realizácia tzv. novej súdnej mapy. Podľa ministerstva existujúca právna úprava sídiel a obvodov súdov Slovenskej republiky nezodpovedá súčasným spoločensko-ekonomickým potrebám a efektivite súdov.

Cieľom reformy súdnej mapy je dosiahnutie efektívnej justície a popretŕhanie korupčných väzieb v súdnictve. K reforme súdnej mapy sa nová vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení. Plánovaná reforma takisto zodpovedá záväzku novej vlády, že bude presadzovať zefektívnenie správy súdov založené na princípe „hodnota za peniaze“. 

Takisto má dôjsť k špecializácii sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj krajských súdov, vytvoreniu nových súdnych obvodov, a to pri súčasnom znížení celkového počtu súdov. Počíta sa aj so spustením výberových konaní na predsedov súdov pre nové súdne obvody.