Novinky & Udalosti
  • Domov
  • Novinky & Udalosti
  • Jún 2019 |...
14. júna 2019 | Novinky Jún 2019 | Zvýšenie základnej náhrady za používanie vlastných motorových vozidiel zamestnancami pri pracovných cestách

Dňa 1. júna 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z.z., ktorým ministerstvo po vyše 10 rokoch mierne upravilo sumu základnej náhrady za každý 1 km jazdy pri používaní vlastných motorových vozidiel zamestnancami pri pracovných cestách.

Pri jednostopových vozidlách a trojkolkách došlo k zvýšeniu náhrady z pôvodných 0,050 eura na 0,053 eura a pri osobných cestných motorových vozidlách z 0,183 eura na 0,193 eura za každý 1 km jazdy. Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvyšuje o 15%.

Okrem základnej náhrady za každý 1 km jazdy majú zamestnanci nárok aj na náhradu za spotrebované pohonné látky, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, v znení neskorších predpisov.